Polityka prywatności i plików cookies

Dzień dobry! Serdecznie witam na stronie http://ktr-stolarstwo.eu Administratorem strony jest KTR-Stoarstwo z siedzibą w Opolu, przy ul. Krzanowickiej 133, 45-920 Opole W razie jakichkolwiek pytań związanych z polityką prywatności, w każdej chwili możesz skontaktować się z nami wysyłając wiadomość na adres: biuro@ktr-stolarstwo.eu

Najważniejsze informacje w skrócie:

 

Kontaktując się z nami, przekazujesz nam swoje dane osobowe, które pozostaną poufne, bezpieczne i nie zostaną udostępnione jakimkolwiek podmiotom trzecim bez Twojej zgody. Wykorzystujemy pliki cookies własne w celu prawidłowego działania strony.

Więcej szczegółów?

 

Dane osobowe

Administratorem Twoich danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest KTR-Stoarstwo z siedzibą w Opolu, przy ul. Krzanowickiej 133, 45-920 Opole Cele, podstawy prawne a także okres przetwarzania danych osobowych wskazane są w poniżej przy każdej formie przekazywania danych.

Twoje Uprawnienia

W związku z RODO posiadasz następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych: – prawo dostępu do danych osobowych, – prawo do sprostowania danych osobowych, – prawo do usunięcia danych osobowych, - prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, – prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych, – prawo do przenoszenia danych, – prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, – prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takową zgodę wyraziłeś.

Zasady związane z realizacją wskazanych uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO.

Nie wszystkie powyższe prawa są bezwzględne, jednakże jedno z nich przysługuje ci zawsze. Jeżeli uznasz, że przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych zostały naruszone przepisy o ochronie danych osobowych, masz możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Ponadto, zawsze możesz  zwrócić się do mnie z prośbą o udostępnienie Ci informacji o tym, jakie dane na Twój temat posiadam oraz w jakich celach je przetwarzam. Wystarczy wysłać do mnie wiadomość na adres e-mail: biuro@ktr-stolarstwo.eu

Bezpieczeństwo.

Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. Wszelkie środki bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych podejmujemy zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Nie udostępniamy danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa. Odbiorcy danych. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy. Twoje dane przekazane nam w związku z kontaktem powierzamy do przetwarzania podmiotowi:

arSTER Tomasz Stotko, Krzanowice, ul. Łąkowa 5, 45-920 Opole

– w celu przechowywania danych osobowych na serwerze, w tym serwerze skrzynki pocztowej,

Firma, ktorej powierzam przetwarzanie danych osobowych gwarantuje stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie.

Cele i czynności przetwarzania

Zamówienia

Podanie danych osobowych umożliwiających zamówienie jest dobrowolne, ale niezbędne do jego złożenia i realizacji. Dane przekazane w związku z zamówieniem, przetwarzane są w celu realizacji zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wystawienia faktury (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), uwzględnienia faktury w dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w celach archiwalnych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane o zamówieniach będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zamówienia, a także do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Ponadto, po upływie tego terminu, dane nadal mogą być przetwarzane w celach statystycznych. Zgodnie z przepisami podatkowymi istnieje obowiązek przechowywania faktur z Twoimi danymi przez okres 5 lat od końca roku podatkowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Kontakt

Wysyłając nam wiadomość za pomocą poczty elektronicznej, przekazujesz nam swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Dodatkowo, możliwe jest zamieszczenie innych danych osobowych w treści wiadomości. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt. Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Tobą, a podstawą przetwarzania jest Twoja zgoda wynikające z zainicjowania kontaktu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Twoje dane będą przetwarzane do czasu zakończenia komunikacji z nami. Po tym okresie mogą zostać usunięte, ale mogą również podlegać archiwizacji np. z uwagi na potrzebę wykazania tego przebiegu w przyszłości. W tym zakresie nie jesteśmy w stanie określić jednoznacznego terminu usunięcia danych.

 

Pliki cookies i inne technologie śledzące

Nasza witryna używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej witryny, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację.

Cookies pozwalają na dopasowanie treści naszej witryny do Twoich potrzeb. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz naszej witryny w celu optymalizacji działań.

W każdej chwili masz możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie:

http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies

Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

Opracowując politykę prywatności korzystano z materiałów:

  prakreacja.pl